KATEGORIE:

  PREFEROVANÝ LEKTOR:

  UBYTOVÁNÍ, DOMOV MLÁDEŽE:

  V případě zájmu vyberte požadované dny:

  MÁTE ZÁJEM O STRAVOVÁNÍ:

  V případě zájmu vyberte požadované dny a jídla:

  Kategorie:

  1. sólista – vedle 4 nebo 2 sólových lekcí hraje účastník též v orchestru, má volný vstup na všechny akce včetně jednoho z koncertů festivalu Smetanova Litomyšl.
  2. komorní hra – hlásí se již existující těleso, vedle 4 lekcí hrají členové též v orchestru a mohou využít volného vstupu na všechny akce Akordeonového léta Litomyšl. Členové se hlásí do přihlášky jednotlivě a uvádí do poznámky jména spoluhráčů.
  3. hráč v orchestru – aktivně se účastní orchestrálních lekcí, může využít volný vstup na všechny akce Akordeonového léta Litomyšl.
  4. pasivní účastník – pedagog, rodič nebo přítel akordeonu má volný vstup na všechny akce Akordeonového léta Litomyšl.
  • výukové lekce s lektorem pro sólisty a komorní hru (jedna lekce = 50 minut nebo nad rámec dle aktuálních potřeb)
  • hra v orchestru = 2 – 3h/den
  • vhodné pro žáky ZUŠ, studenty konzervatoří a jiných škol s hudebním zaměřením
  • věk účastníků není omezen

  Kontaktní informace